Eksperienca jonë

GEM CHIMICA: ME JU QË NGA 1980

Historia jonë në Shqipëri dhe Ballkan fillon në 2018 me hapjen e zyrës së Tiranës, por përvoja jonë vjen nga larg. Që nga viti 1980 operojmë në Itali dhe  jemi një nga ato përbërës të cilësisë që lejojnë produktet ushqimore italiane të njihen dhe të kërkohen në mbarë botën.

Ne e kemi filluar veprimtarinë tonë me marketingun e detergjenteve, vajrave lubrifikuese dhe produkteve të mirëmbajtjes industriale.

Disa vite më vonë, në vitin 1987, në sajë të përvojës dhe nevojave te klientëve tanë që u bënë gjithnjë e më të dukshme, biznesi kryesor është zhvendosur në pastrimin profesional, sanitizimin, pajisjet, sistemet dhe mjediset e përpunimit në industrinë ushqimore (Kimikatet & Sanitizimi) dhe ndaj trajtimit të ujërave primare, te mbetura dhe teknologjike (Trajtimi i Ujit).

Në të njëjtin vit ne kemi sjellë ne jetë laboratorin tonë te analizave për të siguruar punën e detajuar analitike mbi matricat e ndryshme të tilla si ujë, ushqim, mbetje, llum, mbeturina, plehra, silazh, ambiente pune dhe emetimet në atmosferë.

Në një rritje të vazhdueshme, në vitin 2010 Gem Chimica ka ndërmarrë një menaxhim të ri për ruajtjen e sistemeve të sigurisë ushqimore (Konsulencë agrobiznesi) sigurimin e mbështetjes për klientët tanë në aspektin e konsulencës në HACCP, vetë-kontrollin dhe rregulloret vullnetare, etiketimin e ushqimit, trajnim të çertifikuar dhe këshillim për prodhimin primar.

Në të njëjtin vit filluam një shërbim të asistencës për kompanitë në drejtim të menaxhimit të higjienës mjedisore dhe kanalizimeve nëpërmjet planeve të studimit të kriticitetit dhe vlerësimit të rrezikut për prezencën e brejtësve dhe dëmtuesve (Kontroll i insekteve).

Duke filluar nga viti 2011, ne po punojmë edhe në sektorin e energjisë së rinovueshme dhe biomasës-biogas (Konsulencë mjedisore).

Së fundmi, nga viti 2017 jemi një Qendër e akredituar nga Ministria për politikat bujqësore, ushqimore dhe pyjore (Mipaaf) për të kryer prova zyrtare në terren me qëllim verifikimin e efektivitetit të produkteve të mbrojtjes së bimëve.

Në territorin tonë ne jemi të pranishëm edhe me dy sportele të ndihmës së klientëve në Fossano dhe Alba.

Në maj të 2018 lindi Gem Chimica Balkan në Tiranë.